Omvandla din råvind till en bostad

När bostaden börjar kännas för trång väljer många att bygga om oanvända utrymmen, som garage och råvindar, så att de blir beboeliga och användbara. Att bygga om en råvind är ett relativt enkelt sätt att få mer bostadsutrymme som kan användas som sovrum, hobbyrum och till en lång rad andra ändamål. För att göra ombyggnaden på rätt sätt krävs god kunskap kring renovering, lagar och bestämmelser.

Många bostadsrättsföreningar förstärker sin ekonomi genom att omvandla råvind till bostad, vilket leder till fler bostadsrätter i föreningen. På detta sätt går det att få fler betalande medlemmar, med sänkta avgifter och en mer stabil ekonomi som följd. Här är det klokt att upplåta råvinden till en pålitlig entreprenör som kan projektera samt bygga om ytan.

Vad är en råvind?

En råvind är ett oanvänt vindsutrymme i en byggnad. Den är ofta oisolerad och brukar användas till förvaring eller ibland som hissmaskinutrymme. Idag finns ett stort intresse av att omvandla råvindar till bostäder, vilket har sin grund i att kvadratmeterpriserna i storstäderna är höga och efterfrågan på nya bostäder stor.

Fördelar med renovering

En bostadsrättsförening kan sälja råvinden och på så sätt förbättra sin ekonomi. Finanserna stärks med köpeskillingen och avgiftsunderlaget ökar när fler boende flyttar in. En annan positiv bieffekt är att renovering ger minskade energikostnader när vinden blivit mer välisolerad. Det finns många fördelar med att renovera en råvind till nya bostadsrätter:

  • Nya medlemmar i föreningen kan axla förtroendeuppdrag
  • Ett pengatillskott minskar behovet av att ta lån för nödvändiga renoveringar
  • Föreningens bostadsbestånd kan enkelt förnyas och moderniseras

Bygglov och regler

För att inreda en ny bostad i en befintlig byggnad krävs bygglov. I fastighetens detaljplan står beskrivet hur vinden får inredas. Byggnadens kulturhistoriska värde och bestämmelser i detaljplanen kan påverka en eventuell renovering, samt tekniska förutsättningar. Alla nya lägenheter som skapas på vindsnivå behöver uppfylla ställda krav på tillgänglighet. Baserat på förutsättningarna hos den befintliga byggnaden kan ibland anpassningar och avsteg godtas gällande tillgänglighet. Endast mindre lägenheter som är högst 35 kvm stora kan undantas enligt lagen.

Anlita vindsentreprenör

Det är klokt att anlita en vindsentreprenör för att sköta ombyggnationen på korrekt sätt. Den förening som väljer att bygga i egen regi kan ta en risk. När vinden byggs om behöver detta ske inom detaljplanen, och föreningen måste ha koll på alla juridiska aspekter. Innan projektet sätts igång är det bra att göra en uppskattning kring lönsamheten, så att de färdigställda bostadsrätterna är attraktiva för nya köpare.

Om huset är K-märkt kan detta sätta stopp för en renovering av råvinden. K-märkning är ett samlingsbegrepp för olika sorters lagskydd som skyddar miljöer och bebyggelse med kulturhistoriskt värde. Lagskyddet innebär att byggnader inte får förändras eller rivas på ett sådant sätt att deras kulturhistoriska värde minskar. Först behövs därför ett tillstånd för renoveringen. När tillstånd har erhållits krävs ett stämmobeslut som fattas i bostadsrättsföreningen. Minst två tredjedelar av föreningens medlemmar måste ge klartecken till ombyggnationen, och hyresnämnden behöver godkänna projektet. Därefter kan byggprocessen inledas. Bostadsrätter som ligger på en attraktiv adress kan ge avsevärt högre kvadratmeterpriser.