Därför ska du investera i en säkerhetsdörr

Det finns många bra saker som du kan göra för att höja säkerheten hemma. I samband med en renovering är det exempelvis perfekt att sätta in en säkerhetsdörr och se över altandörrar och fönster. Att använda larm med kameraövervakning och montera bra lås är andra saker som kan bidra till en högre säkerhet.

När du är i färd med att renovera hemma är det en bra idé att satsa lite extra på säkerheten. Att byta ut ytterdörren till en säkerhetsdörr är en åtgärd som gör huset säkrare. Kolla in Prodoor säkerhetsdörrar AB om du vill ha en säkerhetsdörr av högsta klass. Deras säkerhetsdörrar är certifierade för att kunna motstå inbrottsförsök i enlighet med den europeiska standarden.

Bra säkerhetsåtgärder att vidta

Förutom en säkerhetsdörr finns det andra bra åtgärder som du kan vidta för att göra ditt hem lite säkrare. Det är viktigt att du kan känna dig trygg i ditt hem. Eftersom inbrott har blivit allt mer vanligt är det av vikt att du verkligen ser över din säkerhet.

Tips för att undvika inbrott:

 • Tänk som en tjuv.
 • Installera en säkerhetsdörr.
 • Förstärk inbrottsskyddet vid altandörrar och fönster.
 • Ha lås av god kvalité.
 • Lås ytterdörren om du är ensam hemma.
 • Förvara trädgårdsredskap och stegar i ett låst förråd.
 • Ha lampor i trädgården som lyser upp.
 • Ha timer för att tända lampor vid olika tidpunkter.
 • Ha timer för att tända lampor vid olika tidpunkter.
 • Inbrottslarm och kameraövervakning.
 • Meddela grannarna när du åker iväg.

Skydda dig mot inbrott

Inbrottstjuvarna anpassar sig hela tiden till aktuella omständigheter. Under pandemin och efter har människor varit hemma allt mer vilket har gjort att tjuvar riktat in sig mot förråd och källare. Obevakade utrymmen har blivit en ny måltavla för tjuvar eftersom många förvarar dyrbara ägodelar i förråd som inte får plats i bostaden. Allt från sportutrustning till hemelektronik tar tjuvarna. Tänk på att inte förvara egendom av ett högre värde i förrådsutrymmen. Det är även värt att ha bra lås. När du renoverar kan du därför byta lås, sätta upp belysning i trädgården och försöka minska insynen. Tänk dock på att häckar och buskar kan göra ditt hem till en skymd plats som drar tjuvarna till sig.