tips om HUS fix!

jag ger dig tips om hus och hem - allt från hur man bygger och målar till hur man gör en radonmätning.

hus & hem
Miljö & Ventilation
Bygg & material

Så tar du hand om ditt hus

Att vara husägare eller äga en bostadsrätt är inte så enkelt som man tror. Man måste ta hand om sitt hus eller lägenhet och ge det omsorg så att det inte förfaller. Det är viktigt att man har ett kontinuerligt underhåll av sitt hem och undersöka om något gått sönder och behöver lagas. 

 

Det finns ett antal saker som man kontinuerligt bör inspektera på ett hus. För att inte glömma bort underhåll av sitt hus kan man göra en årlig kontroll med en checklista. Det är bra att använda alla sinnena när man går igenom sitt hus, man ser om något är trasigt, man känner på lukten om det luktar unket i källaren, man kan känna på väggar om de känns fuktiga och det läcker in och höra om det droppar vatten från något rör som sprungit läck. Om det dyker upp insekter i huset är det viktigt att undersöka om det är ett skadedjur och behöver sanera. Man kan ofta få hjälp genom sin hem försäkring och ta företag som Anticimex eller Nomor som är experter på skadedjur.

DELAR AV DITT HUS DU BÖR inspekterA

Det är viktigt att man har ett kontinuerligt underhåll av huset. Några av de viktigaste sakerna att hålla ett öga på är tak, stuprör, vind, källare, husgrund, ventilation, radon, asbets, mögel, el, värmesystem, rör och radiatorer. Om du märker några problem med någon av dessa saker är det viktigt att åtgärda dem så snart som möjligt, både av hälsoskäl och för att undvika kostsamma reparationer i framtiden.

TAK

Taket är viktigt att hålla ett öga på, eftersom det skyddar resten av huset från väder och vind. Undersök plåt eller takpannor att det inte finns några sprickor i takmaterialet. Håll också efter taket så att det är fritt från mossa, så inte insekter bosätter sig och att ytskiktet på taket inte blir skört. 

STUPRÖR

Det är viktigt att man undersöker stuprören på huset så att det inte samlats löv eller mossa som stoppar upp flödet av regnvatten. 

VINDSUTRYMME

Undersök vinden så att det inte finns eventuella tecken på mögel eller vattenskador. Det är viktigt att det finns bra ventilation i huset så att varm, fuktig luft kommer ut och inte samlas på vinden, vilket kan leda till fuktproblem och tillslut orsaka mögel. 

KÄLLARE & HUSGRUND

Husgrunden är viktig eftersom den håller upp resten av huset. Det finns några saker du kan göra för att underhålla källaren och säkerställa dess livslängd. Se till att den är ordentligt vattentät, se till att dräneringssystemet fungerar korrekt och att vatten inte samlas i källaren. Kontrollera också om det finns sprickor eller läckor och reparera dem vid behov. Det är ofta fuktigt i en källare och viktigt med både värme och bra ventilation så att fuktig luft kan ta sig ut. 

VENTILATION

För att hålla ditt hem hälsosamt och bekvämt är det viktigt att ha rätt ventilation. Detta innebär att se till att det kommer in tillräckligt med frisk luft och att det finns tillräckligt med ventilation och fläktar för varm och fuktig luft att ta sig ut ut bostaden. Detta kan du göra genom att öppna fönster och dörrar när vädret tillåter det, eller genom att använda fläktar för att cirkulera luften. Det är också viktigt att vara medveten om potentiella faror, som kolmonoxidförgiftning, och vidta åtgärder för att förhindra att det händer i ditt hem.

RADON, ASBETS & MÖGEL

Innan man köper ett hus bör man ta reda på om det finns eventuella problem med Radon, Asbets eller mögel i huset eftersom det är en hälsorisk och det ofta är kostsamt att åtgärda dessa problem. Radongas kommer ofta från källaren eftersom Radon finna i marken. Men det finns också vissa hus som är byggda i blåbetong, där det sitter i väggarna. 

FÖNSTER

Husägare måste vara medvetna om fönstrens betydelse när det gäller både säkerhet och underhåll. Fönster är en viktig inkörsport för inbrottstjuvar, så det är viktigt att se till att de är väl säkrade. Fönsterlås, fönstergaller och säkerhetsfilm kan alla bidra till att avskräcka inbrottstjuvar. Husägare bör också hålla sina fönster rena och i gott skick, eftersom spruckna eller trasiga fönster kan släppa in kall luft och regn.

EL

Som husägare är det viktigt att vara medveten om de faror som är förknippade med elektricitet. Att följa några säkerhetstips kan hjälpa dig och din familj att hålla er säkra. Det är extra farligt med el i fuktiga utrymmen och utomhus. I badrum, kök, källare, garage och utomhus måste man ha eluttag som är försett med jordfelsbrytare. Några säkerhets tips är att: 

 • Installera jordade uttag. 
 • Använd timer uttag  för apparater i köket och ladd stationer.
 • Arbeta inte i trädgården när det är fuktigt.
 • Använd aldrig med skarvsladd inifrån och ut till trädgården. El utomhus måste anslutas till ett eluttag utomhus. 
 • Apparater som ska användas utomhus eller i fuktiga utrymmen, måste vara godkända för det och ha en särskild märkning.
 
 • Använd petsäkra uttag om du har  småbarn i närheten. 
 • Använd aldrig sladdar som är skadade eller fransiga.
 • Om en apparat luktar konstigt eller gör konstiga ljud ska du dra ur kontakten och låta en fackman kontrollera den.
 • Installera rökdetektorer och kolmonoxid detektorer i ditt hem och kontrollera dem regelbundet för att se till att de fungerar som de ska.
 • Om det finns vattenskador i ditt hem ska du omedelbart stänga av strömmen och ringa en elektriker. 
 • Anslut inte flera apparater till samma uttag. Detta kan orsaka överbelastning och orsaka brand. Om man har ett modernt elsystem och elcentraler slår strömmen av när det blir överbelastning.
VÄRMESYSTEM, RÖR & radiatorer

Har du ett värmesystem med bergvärmepump och vattenburen värme kontrollera så att det inte finns några läckor i några rör. Kontrollera med jämna mellanrum, att ditt värmesystem fungerar och att systemet har rätt tryck, det kan man se på expansionskärlets mätare. Man ska undvika att få luft i ett vattenburet system eftersom det kan leda till rost av gjutjärns radiatorer och rör samt att systemet inte värmer upp som det ska. När trycket är lågt eller om radiatorerna har börjat klucka är det ett tecken på att det är luft i systemet. För att avlufta systemet finns det speciella radiator nycklar, men se till att trycka in nyckeln när du vrider så att vredet inte går sönder. Undersök också att röret som släpper ut vatten när det blir övertryck i systemet inte är igentäppt och att den är dragen till en golvbrunn och inte rinner ut direkt på golvet. Det är också bra att rengöra filtret på bergvärme pumpen varje år.